Grad Trento na 79,48%

Odvojeno pirkupljanje otpada u Gradu Trento je u kontinuiranom i konstantnom rastu,izjavile su gradske vlasti na konferenciji za novinare 17.03.2015. U veljači je zabilježeno odvojeno prikupljanje otpada od 79,48%, dok se registriralo konstantno smanjenje količina koji se odlaže (trošak odlaganja iznosi 150 EUR po toni). Ukupno 117.285 stanovnika je u 2014. Godini proizvelo 53.527,95 tona […]

Dnevni osvrt

“Istraživanja su pokazala da se uspješno odvojeno prikupljanje i recikliranje može postići isključivo primjenom više međusobno povezanih mjera, kao što su znatna ulaganja u infrastrukturu, edukacija, represivne i stimulativne mjere. I to sve mora se raditi u kontinuitetu dugi niz godina. Inače rezultata nema” Druga su pak istraživanja pokazala da je potrebno manje od godinu […]