Analiza javnih politika – policy analiza

Proteklih dana radili smo intenzivno na izradi Analize javne politike  pod nazivom„Ekonomika gospodarenja otpadom“ Usporedba 2 sustava gospodarenja otpadom (plan 2015 i plan 2016)“. Nažalost u javnosti su od određenih krugova ljudi počeli dolaziti određeni napadi na našu stručnost i reference – te sa druge strane našim klijentima Ministarstvo zaštite okoliša i prirode se sasvim neopravdano spočitavalo kako je ova studija “temelj” odnosno studija izvodivosti plana gospodarenja otpadom. Što se tiče naše stručnosti i referenci, smatramo da su naši radovi, rezultati ali i doprinos stručnim konferencijama i seminarima dovoljni za preuzimanje poslova svih obujama i veličina. Sa druge strane, osjećamo se dužnima objasniti formu analize javne politike – koja ne predstavlja studiju izvodljivosti već alat za isticanje koristi određene javne politike – u ovom slučaju Plana Gospodarenja otpadom RH.

“Whether produced in a policy study or policy analysis environment, the policy paper is a problem-oriented and value-driven communication tool. As such, whether targeting other policy specialists or decision-makers, the purpose of the policy paper is: to provide a comprehensive and persuasive argument justifying the policy recommendations presented in the paper and therefore, to act as a decision-making tool and a call to action for the target audience.”

S obzirom na primarnu svrhu razlikujemo dvije vrste istraživanja javnih politika. Policy studije ili studije javnih politika usredotočene su na stvaranje teorija ili tipologija te su stoga obično dugotrajnije, a najčešće se provode u znanstvene svrhe. Policy analize ili analize javnih politika uglavnom su usmjerene na ocjenjivanje i vrednovanje pojedinačnih javnih politika i problema, sa svrhom promjene te javne politike. Drugim riječima, to su primijenjena društvena istraživanja kojima se proizvodi i mobilizira teorijsko znanje i empirijski nalazi relevantni za konkretni proces kreiranja ili provedbe neke politike da bi se stvorila podloga za unaprjeđenje. Zbog svoje točno definirane svrhe, policy analize imaju izravnu praktičnu vrijednost i upravo su stoga dobar početni korak za klijente kada odluče pridonijeti rješavanju nekoga društvenog problema zagovarajući promjene javnih politika.

sukladno tome; intencija klijenta u ovom slučaju nije bila “utemeljiti plan gospodarenja otpadom” niti predstaviti analizu kao “studiju izvodljivosti plana” – već stvaranje utemeljene podloge za raspravu prilikom zagovanja projene jedne javne politike.

za više informacija nam se slobodno obratite!

Go to Appearance - Infomation Author to create a infomation