Usluga održavanja web stranica sastoji se od slijedećih komponenti:

a) Održavanje internetske straniceodnosi se na komunikaciju s pružateljem hostinga, kreiranje e-mail adresa zaposlenika i edukaciju korištenja istih i slično

b) Kreiranje sadržaja (vijesti, grafika, fotografija, najava i slično) i objava na web stranicama

c) Stručne usluge savjetovanja, medijskog oglašavanja i odnosa s javnošću