Poslovno savjetovanje

 

Projektni management

Galović Savjetovanje vas u svakom trenutku može savjetovati oko pripreme natječajne i projektne dokumentacije, možemo vas educirati o projektnom managementu, možemo koordinati projekte u provedbi
Sve cijene usluga u sektoru projektnog upravljanja izračunavaju se na temelju potreba klijenata, a ovise o kompleksnosti same usluge.

Izobrazno informativne aktivnosti

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Općine i gradovi u Republici Hrvatskoj dužni su o svom trošku, na odgovarajući način osigurati godišnju provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na svojem području. Te se aktivnosti provode putem javnih tribina, informativnih publikacija o gospodarenju otpadom i objavi specijaliziranih priloga u medijima kao što su televizija i radio.
Galović savjetovanje j.d.o.o. za vas može osmisliti, proizvesti, provesti i organizirati sve aktivnosti potrebne za zadovoljavanje osnovnih zahtjeva, ali i puno više od toga.
Ciljane aktivnosti odnosa s javnošću u sektoru gospodarenja otpadom:

a) odnosi s javnošću prije uspostave sustava gospodarenja otpadom
b) odnosi s javnošću i edukacija nakon uspostave sustava gospodarenja otpadom
c) kontrola kvalitete i edukacija nakon 6 mjeseci provedbe usluge

Sve cijene usluga izobrazno-informativnih aktivnosti izračunavaju se na temelju potreba klijenata.

Istraživački rad

Za naše klijente i partnere izrađujemo policy analize i briefinge, stručne radove, stručne podloge i slično.