Priprema i provedba projekta “Nabava komunalnog vozila za Park d.o.o. Buzet” (2021.)