Kad odlagalište gori…

senj senj2

Gori odlagalište u Senju… divne su to slike i prilike “gospodarenja” otpadom.izvor fotografija: https://www.facebook.com/Eko-zona-294105850479/

 

U procesima truljenja unutar tijela odlagališta, koji su anaerobni, razvija se staklenički plin metan (CH4) koji u istoj količini daleko više intenzivira klimatske promjene nego CO2. Metan je zapaljivi plin bez boje i mirisa koji nastaje pri anaerobnoj razgradnji truljivih tvari. Ako u zraku ima 5 do 15% metana, ta je smjesa eksplozivna. Zbog činjenice da je metan zapaljiv, na neuređenim se odlagalištima događaju i spontani požari koji na određenim temperaturama, uz prisutnost organskih komponenti otpada i klora (npr. iz PVC plastike) stvaraju dioksine i furane – postojane organske onečišćujuće tvari. To je skupina kloriranih trocikličkih spojeva koji se pojavljuju u tragovima u mnoštvu proizvedenih organskih kemikalija, a mogu se pronaći u plinovima i pepelu ispuštenim iz različitih procesa izgaranja. Ti se spojevi zbog svoje iznimno velike postojanosti mogu naći gotovo svugdje u okolišu. Primjerice, dioksin je u tragovima pronađen u tlu, ljudskoj i životinjskoj masti, mlijeku i drugim biološkim tkivima. U praksi to znači da će požar na odlagalištu proizvesti određene količine izuzetno štetnih spojeva koji će kroz hranidbeni lanac vrlo lako doći i do čovjeka. Potrebno je samo prisjetiti se slučajeva dioksina u mozzareli iz Italije iz 2008.godine, dioksin u stočnoj hrani u njemačkoj (2010) ili dioksina u ribama iz Japana što je stalna prijetnja već 50 godina. Požari na odlagalištu nisu samo problem zaštite okoliša već i ozbiljan problem zaštite ljudskog zdravlja.

 

Go to Appearance - Infomation Author to create a infomation